Kubernetes Eğitimi: Sıfırdan Uygulamalı Öğrenin

Kubernetes’i basit, eğlenceli ve uygulamalı öğrenin. CKA sertifika sınavına uygulamalı hazırlanın

Konteyner mimarisi, günümüzün güncel uygulama çalıştırma platformları arasında yer almaktadır. Konteyner mimarisinin yaygınlaşmasıyla birlikte Konteyner Orkestrasyon çözümlerinin popülerliği de gün geçtikçe artmaya başladı. Kubernetes, günümüzün populer konteyner orkestrasyon/yönetim araçlarından biridir. Konteyner orkestrasyon çözümleri arasında kendini ispatlamıştır ve popülerliği de her geçen gün artmaktadır. Kubernetes, DevOps kültürünü benimseyen mimariler için en önemli bileşen konumundadır.

https://www.udemy.com/course/kubernetes-uygulamali-ogrenin/?referralCode=4A6BAEB23A3F0D98B3D2

Bu eğitimde sizlere Kubernetes mimarisini sıfırdan başlayarak uygulamalı olarak göstermekteyim. Yine eğitim içierisinde CKA(Certified Kubernetes Administrator) sertifika sınavına hazırlamak isteyenler için testler bulunmaktadır. Kubernetes mimarisini detaylıca öğrenip DevOps kültürüne geçiş yapmak istiyorsanız sizi de kursumuza bekleriz.

--

--

Sr. Cloud Systems Engineer | Teknoloji Üzerine Çözümler ✍🔔 📢 Knowledge is Power | Online Trainer | Lover of Learning | murataksu.net | Keep Smile :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Murat AKSU

Sr. Cloud Systems Engineer | Teknoloji Üzerine Çözümler ✍🔔 📢 Knowledge is Power | Online Trainer | Lover of Learning | murataksu.net | Keep Smile :)